Belangrijke informatie!

 In Dutch Bowl

Om het maximale aantal spelers de gelegenheid te geven deel te nemen aan de Dutch Bowl, hebben wij besloten om de verschillende leeftijdscategorieën op verschillende dagen te laten spelen. Concreet betekent dit:

  • Spelers uit geboortejaar 2004: zij spelen het toernooi van zaterdag 9 t/m dinsdag 12 januari 2016.
  • Spelers uit geboortejaar 2005/2006: zij spelen het toernooi van woensdag 13 t/m zondag 17 januari 2016.

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt